OM FORENINGEN

Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening.
Foreningens hjemsted er Fyn.
Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved at miste én eller  flere af dem tilhørende heste, enten ved sygdom eller uheld. Forsikringen omfatter en livsforsikring og en livs- og uanvendelighedforsikring samt en føl- og fosterforsikring.

AKTUELT

Nyt fra Bestyrelsen:
 
"På Marslev Gensidige Hesteassurance-Forenings ordinære generalforsamling den 14. februar 2023, besluttedes at foreningen ophører ved udgangen af forsikringsåret 2023, d.v.s. den 29. februar 2024.
 
I forsikringsåret 1. marts 2023 - 29. februar 2024, er det ikke muligt at nytegne forsikringer, dette er ligeledes gældende for perioden fra den netop afholdte generalforsamling til den 28. februar 2023 incl..
 
Forsikringssummer, gældende i 2022, kan ikke ændres.
 
I forsikringsåret 2023, gives 25% rabat på forsikringspræmier.
 
Iøvrigt henvises til §9 i foreningens vedtægter vedr. den eventuelle formues fordeling."
 
Betsyrelsen
den 14.02.2023 
 
 
Tillæg til §13 i foreningens vedtægter:
Dyrlægeattest ældre end 14 dage accepteres ikke.
 
Poul Andersen
Formand

REPRÆSENTANTER

 POUL ANDERSEN            65 95 80 77/30668477
 SUSANNE ANDERSEN    40 85 46 39
INGE MADSEN                  40 27 00 58
JETTE POST                      26 71 58 96
DIANNE SOLVANG            26 13 90 13