OM FORENINGEN

Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening.
Foreningens hjemsted er Fyn.
Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved at miste én eller  flere af dem tilhørende heste, enten ved sygdom eller uheld. Forsikringen omfatter en livsforsikring og en livs- og uanvendelighedforsikring samt en føl- og fosterforsikring.

AKTUELT

 

 

MARSLEV-HESTEASSURANCE-FORENING
 
har afholdt generalforsamling den 6..februar 2020.
 
Det vedtoges at:
 
forsikringspræmier er uændrede, som vist  under punktet "Priser",
 
samt
 
at der til brug for fremtidig kontakt, med ny police fremsendes opfordring til at forsikringstager sender sin e-mail adresse til den resprktive repræsentant.
 
 
 
                  
 

REPRÆSENTANTER

 POUL ANDERSEN            65 95 80 77/30668477
JØRGEN BILDE HANSEN 65 99 12 50
SUSANNE ANDERSEN     40 85 46 39
INGE MADSEN                  40 27 00 58
JETTE POST                      26 71 58 96