OM FORENINGEN

Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening.
Foreningens hjemsted er Fyn.
Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved at miste én eller  flere af dem tilhørende heste, enten ved sygdom eller uheld. Forsikringen omfatter en livsforsikring og en livs- og uanvendelighedforsikring samt en føl- og fosterforsikring.

AKTUELT

På den nylig afholdte generalforsamling i Marslev Hesteassurance-Forening, blev det besluttet, at der ikke vil være ændringer i beregning af forsikringspræmier for 2021.
 
 
Poul Andersen
Formand

REPRÆSENTANTER

 POUL ANDERSEN            65 95 80 77/30668477
 SUSANNE ANDERSEN    40 85 46 39
INGE MADSEN                  40 27 00 58
JETTE POST                      26 71 58 96
DIANNE SOLVANG            26 13 90 13